Čas čítania: 4 min.

Chceli by ste vedieť, ako sa môžete učiť tak, aby vás proces bavil a zároveň si nové informácie zapamätali a dávali vám zmysel? Neuroveda ponúka návod, ako pristupovať k učeniu efektívne. Náš mozog sa totiž veľmi rád učí nové veci, je zvedavý a zaujíma sa, čo sa okolo neho deje a ako môže tieto podnety využiť.

Centrum učenia sa

Hlavným centrom učenia sa v mozgu je hipokampus. Aktivita v hipokampe je nevyhnutná na konverziu krátkodobých spomienok do dlhodobých. Zjednotenie skúsenosti alebo skutočnosti uchovávanej v krátkodobej pamäti na dlhodobý kód, ktorý je možné uložiť. Hipokampus je tiež priamo spojený s vizuálnym kortexom a hrá významnú úlohu v priestorovej navigácii a pamäti. Zaujímavosťou je, že hipokampus je jednou z iba dvoch oblastí, kde sa v mozgu dospelých vyskytuje neurogenéza – vznik a migrácia nových neurónov.
Ako dôkaz slúži výskum neurovedkyne Eleanor Maguire z Londýnskej univerzity, ktorá študovala mozgy londýnskych taxikárov. Tí musia naspamäť ovládať labyrint 25 000 ulíc a tisícky turistických atrakcií a na získanie licencie sa pripravujú tri až  štyri roky. Taxikári mali vo svojich zadných hipokampoch viac šedej hmoty ako ľudia, ktorí boli podobní z hľadiska veku, vzdelania a inteligencie, no neboli profesionálni taxikári.

Učenie nie je mučenie

Hlavným zmyslom učenia sa je vytváranie nových trvalých spojení v mozgu a návykov. Nové informácie majú podporiť tvorbu nových spojitostí, myšlienkových máp, či myšlienkových vzorcov, ktoré pomáhajú organizovať informácie a vzťahy medzi nimi. Myšlienky v mozgu sa nevyskytujú ako samostatné body, no ako sieť bodov a aktivujú rôzne oblasti mozgu. Čo to znamená? Predstavte si napríklad slona. Čo všetko sa vám v mysli vybaví?

Pri predstave pojmu „slon“ sa v mozgu otvorí celá databáza myšlienkových máp –  od vizuálu slona, cez farby, pachy, zvuky, spomienky, atď. Mozog rozmýšľa v schémach a pri učení sa je kľúčové, aby nové schémy nadväzovali na súčasné a vzájomne sa zmysluplne prepojili.

Učenie sa totiž neodohráva na obrazovke e-learningu ani u lektora, ale v mozgu každého jedného zúčastneného a v jeho vlastnom, unikátnom svete.

Model AGES

Neuroleadership inštitút pod vedením Davida Rocka vyvinul model AGES, krorý  umožňuje ľuďom rýchlo sa učiť a tieto informácie si uchovávať dlhodobo.

Ide o akronym anglických slov „Attention“, „Generation“, „Emotion“ a „Spacing“.

Attention – pozornosť

Sústredená pozornosť je pre mozog ohromná energetická záťaž a je schopný udržať tento proces približne 15 – 20 minút. K učeniu dochádza, keď sa zameriame na jednu tému bez rozptyľovania. Keď vykonáme viac úloh v rovnakom čase, alebo nedáme mysli konkrétne zadanie a necháme ju blúdiť, pravdepodobne deaktivujeme hipokampus a znížime kapacitu naučeného. Pozornosť je signál pre mozog, že sa deje niečo užitočné a vie, že sa snažíme niečo nové naučiť.

Tip – v pravidelných intervaloch si pre seba, či tých, ktorých učíte spravte priestor na reflexiu, zdieľanie nápadov či virtuálnu anketu. Zmena rytmu spôsobí zmenu pozornosti a budete mať dostatočnú kapacitu na nové myšlienky.

Generation – generovanie

Znamená vytváranie nových prepojení. Je dôležité si uvedomiť, akým spôsobom sa zaoberáme študijným materiálom. Výskum ukazuje, že informácie nemôžeme len pasívne prijímať. Naopak je užitočné, keď prevezmeme aktívnu a tvorivú rolu.

Vyplýva to z toho, ako mozog ukladá pamäť. Hipokampus sa správa skôr ako sieť než pevný disk. Informácie ukladá do schém, navzájom ich prepája, hľadá súvislosti a spája ich do zmysluplných celkov. Nie sú to za sebou ukladané samostatné informačné body. Čím silnejšia a hustejšia je sieť spomienok, tým silnejšia je každá jednotlivá pamäťová stopa.

Tip – priraďte nové informácie k tým, ktoré už v mozgu uložené máte ako sieť poznatkov. Vedome si vytvárajte myšlienkové mapy a dajte im zmysel.

Emotion – emócie

Emócie definujú, čo a ako si zapamätáme pri procese učenia sa. Pre učenie je ideálny stav mierne pozitívneho naladenia. Pocit komfortu uvoľňuje priestor prefrontálnemu kortexu, ktorý je kľúčový pre premýšľanie a zároveň mierny tlak či stres podporuje chuť učiť sa nové poznatky. Emócie zohrávajú pri učení dvojakú úlohu. Zvyšujú pozornosť na danú tému, čo nám pomáha sústrediť sa. A zároveň aktivujú oblasť mozgu nazývanú amygdala, ktorá upozorňuje hipokampus, že materiál je dôležitý a stojí za to si ho zapamätať. Pozitívne pocity ako radosť a vzrušenie majú podľa výskumu pozitívny vplyv na učenie sa.

Tip – vytvorte si prostredie, kde vás učenie baví a inšpiruje a s kým vám prinesie pozitívne emócie. Sociálny aspekt je dôležitý kvôli posilňovaniu a prehlbovaniu nových poznatkov.

Spacing – rozloženie v čase

Učenie si vyžaduje čas. Mozog má rád postupné a procesné učenie. Neurovedci zistili, že mozog pomocou dlhodobého prístupu vytvára dlhotrvajúce spomienky. Nárazové učenie má krátkodobý efekt. Spomeňte si napríklad na vysokoškolskú skúšku, na ktorú ste sa pripravovali noc pred ňou. Čo všetko si zo študijného materiálu pamätáte? Rozloženie učiva v čase pomáha ukotviť a upevniť nové poznatky.

Tip – zavádzajte nové učenie postupne, pravidelne sa vracajte k už naučenému a počkajte nejaký čas, kým sa novonadobudnuté informácie uložia a vytvoria v mozgu trvalé spojenie.

Model AGES je spôsob učenia, ktorý pomáha zamerať sa na obsah, aktívne ho preskúmať, pochopiť a spojiť si so súčasnými myšlienkami, zažívať pri učení pozitívne emócie a postupným učením sa vytvárať dlhodobé spomienky.

Aký spôsob učenia vám pomáha? Teším sa na vaše postrehy!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Nastavenia ochrany osobných údajov
Pri používaní našich webových stránok používame cookies, aby sme zlepšili vaše prostredie. Ak využívate naše služby prostredníctvom prehliadača, môžete pomocou nastavení webového prehľadávača obmedziť, zablokovať alebo odstrániť súbory cookie. Používame tiež obsah a skripty od tretích strán, ktoré môžu používať sledovacie technológie. Nižšie môžete selektívne poskytnúť svoj súhlas, aby ste takémuto vloženiu tretej strany mohli povoliť. Úplné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, o údajoch, ktoré zhromažďujeme, ao tom, ako ich spracovávame, nájdete na našej Nastavenia ochrany osobných údajov
Youtube
Súhlas so zobrazením obsahu od - Youtube
Vimeo
Súhlas so zobrazením obsahu od - Vimeo
Google Maps
Súhlas so zobrazením obsahu od - Google
Spotify
Súhlas so zobrazením obsahu od - Spotify
Sound Cloud
Súhlas so zobrazením obsahu od - Sound
sk_SKSK
Copy link
Powered by Social Snap