Čas čítania: 5 min.

Znie vám názov Brain-Based koučing krkolomne a neviete, čo si máte pod ním predstaviť? V tomto článku nájdete mnohé odpovede aj výhody, ktoré tento typ koučovania prináša.

To, že je každý z nás unikátny, nie je klišé tvrdenie. Táto myšlienka je podporovaná tým, ako je každý jeden mozog na svete jedinečný a to doslova. Každý z nás si totiž vytvára svoje vlastné a neopakovateľné spomienky, myšlienkové obrazy, úsudky a názory.

Tie v mozgu vytvárajú jedinečnú myšlienkovú sieť – neurospojenia.

Brain-Based koučing (BBC) veľmi silno berie na vedomie skutočnosť, že každý máme svoje vlastné reality v našich hlavách a svoje vlastné predstavy o svete.

Brain-Based koučing vychádza z poznatkov neurovedy o fungovaní mozgu zozbieraných nadšencom menom David Rock.

Ten založil inštitút Neuroleadership, ktorý koučov školí a popularizuje myšlienku využívania neurovedeckých faktov v koučovaní.

Brain-Based koučing „napomáha k trvalým pozitívnym zmenám zvyšovaním kvality myslenia.“

Keď prechádzame hlbokou zmenou, zo začiatku sa nám zdá byť náročná. Stavia nás pred nové situácie, nové výzvy a väčšinou sa neudeje zo dňa na deň. Vyžaduje si svoj čas. Keď zmena nastane a je pozitívna, sme radi, že sme sa na ňu odhodlali. Či už je to vytvorenie osobného rekordu v behu, naučenie sa nového cudzieho jazyka, či získanie novej pracovnej pozície.

Zmeny sa často týkajú budovania nových návykov. A tie si vyžadujú veľmi sústredenú a vedomú myseľ.

Ako však funguje náš mozog? Veľmi rád šetrí energiou, ktorú potrebuje na svoje fungovanie (kyslík, glukózu). 70% až 90% času funguje v tzv. automatickom programe a využíva nevedomú myseľ. To sú rôzne návyky a zlozvyky, ktoré rutinne vykonávame, no nerozmýšľame nad nimi. Robíme ich automaticky, napríklad umývanie zubov, šoférovanie.

Keď si vybudujeme nový návyk, zároveň si vytvoríme nové neurospojenie a časom ho začneme robiť automaticky.

Tak, aby náš mozog mohol opäť šetriť energiou 😊.

BBC vie vytvoriť ideálne mentálne prostredie pre koučovaného, aby naplno využil svoju mozgovú kapacitu a sám prišiel na to, aký návyk si potrebuje vybudovať. Prípadne akú zmenu potrebuje urobiť. BBC cielene zapája mozog a využíva ho v prospech koučovavaného, s rešpektom k jeho jedinečnosti v každej situácii. Zameriava sa pritom aj na samotný myšlienkový proces klienta. Ide nielen o to, nad čím premýšľa, ale aj akým spôsobom.

Základným pravidlom pri Brain-Based koučovaní je nedávať rady. To, čo dáva zmysel nám a našej mysli vďaka jedinečným neurospojeniam, to nemusí dávať zmysel druhému a jeho jedinečným neurospojeniam. Preto si koučovaný nachádza svoje vlastné odpovede, rady a riešenia. Kouč je nápomocný pri ich odhaľovaní a vytváraní. Ponúka možnosti a nástroje na zmenu perspektívy, prehodnotenia situácie a hlbokého premýšľania.

BBC je zameraný na riešenia. Upriamuje pozornosť na plánovanie, vízie. Málo času venuje detailom a rozoberaniu problémov. Pozerá sa do budúcnosti a podporuje premyslenie si všetkých možných scenárov riešenia.

Samotné rozmýšľanie na akúkoľvek zmenu v živote nestačí. Brain-Based koučing kladie dôraz na realizáciu akcií, ktoré vedú k naplneniu cieľov. Kouč prejavuje náročnosť v tom, že koučovaného stavia pred výzvy, náročné úlohy, činy mimo jeho komfortnej zóny. Cieľom je, aby sa o sebe klient čo najviac naučil, o sebe a svojom uvažovaní.

Pozitívna spätná väzba pri BBC podporuje chuť a pevnú vôľu robiť nové veci a zotrvať v nich. Kouč sa zameriava na klientovo učenie, silné stránky a rast vo zvolenej oblasti. Vďaka tomu si ľahšie vytvorí nový návyk a ochotu v ňom pokračovať.

BBC má štrukturovaný proces, ktorý zabezpečí, že sa koučovaný sústredí na podstatné udalosti počas rozhovoru, ktoré vedú k naplneniu cieľov. Zároveň opakujúca sa štruktúra sedení upokojuje mozog, pretože vie, čo sa bude diať a tým sa vie lepšie sústrediť na nové učenie.

Táto forma koučingu čo najrýchlejšie a najefektívnejšie privedie klienta k trvalým pozitívnym zmenám. Je zameraná na riešenia, rešpektuje unikátnosť každého koučovaného a napomáha plneniu cieľov a dosahovania výsledkov.

Zmenou myslenia k zmene správania a želaným výsledkom.

Vyskúšajte, ako vám Brain-Based koučing pomôže naplniť váš potenciál. Prvé sedenie je zadarmo.

4 postrehy na "Brain-Based Koučing"

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Nastavenia ochrany osobných údajov
Pri používaní našich webových stránok používame cookies, aby sme zlepšili vaše prostredie. Ak využívate naše služby prostredníctvom prehliadača, môžete pomocou nastavení webového prehľadávača obmedziť, zablokovať alebo odstrániť súbory cookie. Používame tiež obsah a skripty od tretích strán, ktoré môžu používať sledovacie technológie. Nižšie môžete selektívne poskytnúť svoj súhlas, aby ste takémuto vloženiu tretej strany mohli povoliť. Úplné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, o údajoch, ktoré zhromažďujeme, ao tom, ako ich spracovávame, nájdete na našej Nastavenia ochrany osobných údajov
Youtube
Súhlas so zobrazením obsahu od - Youtube
Vimeo
Súhlas so zobrazením obsahu od - Vimeo
Google Maps
Súhlas so zobrazením obsahu od - Google
Spotify
Súhlas so zobrazením obsahu od - Spotify
Sound Cloud
Súhlas so zobrazením obsahu od - Sound
sk_SKSK
Copy link
Powered by Social Snap