Čas čítania: 4 min.

Určite ste už počuli, že šťastné myšlienky a pocity vedú k zdravšiemu telu v porovnaní s negatívnym rozmýšľaním a emóciami. Ľudia, ktorí zažívajú viac rôznych pozitívnych emócií, môžu byť menej depresívni, zdravší a lepšie zvládajú negatívne udalosti.

Vedci však prišli na zaujímavé zistenie. Nejde len o pozitívne rozmýšľanie a prežívanie pocitov, zároveň je dôležitá aj ich rozmanitosť čiže #emodiverzita.

Čítanie na minútku

Emodiverzita je schopnosť prežívať a pomenovávať čo najväčší záber emócií. Či už pozitívnych alebo negatívnych. Šťastné emócie vedú k zdravej mysli aj telu. No záleží aj na tom, akú rozmanitú varietu pozitívnych pocitov rozlišujeme. Vedci v tíme profesora Onga z Cornellovej univerzity v roku 2017 zistili, že emocionálna rozmanitosť znižuje zápalové ochorenia v tele. Odporúčajú, aby sme obohatili náš slovník o slová, ktoré vyjadrujú náš aktuálny emocionálny stav. Rôzne výrazy totiž vyjadrujú rôzny kontext a majú na nás ozdravný účinok. Je však rozdiel, či ide o pozitívnu alebo negatívnu emodiverzitu. Znižovanie zápalu v tele sa deje práve pri kladných emóciách. Vedci vo výskume ako pozitívne považovali nasledovné emócie: byť aktívny, pohotový, pobavený, byť v pohode, pozorný, pokojný, veselý, odhodlaný, oduševnený, nadšený, šťastný, inšpirovaný, zainteresovaný, hrdý, uvoľnený a silný.

Skúste na otázku „ako sa máš?“ nabudúce odpovedať inak než „dobre“. ☺

Čítanie na tri minúty

Nízka emodiverzita môže byť charakterizovaná emocionálnymi skúsenosťami, ktoré sú jednotvárne a koncentrované v úzkom rozsahu emocionálnych kategórií. To znamená, že využívame úzku škálu konkrétnych pocitov na pomenovanie stavu, v ktorom sa nachádzame. Na druhej strane, mať vysokú emodiverzitu znamená hlbšie si uvedomovanie nášho stavu a schopnosť emócie identifikovať v širokom spektre.

Pestrosť nášho citového života sa vzťahuje k zápalovým procesom v tele a je významným rizikovým faktorom. Tím profesora Onga z Cornellovej univerzity sa pozrel na tento rizikový spúšťač bližšie z pohľadu emocionálneho sveta.

175 amerických dospelých vo veku 40 – 65 rokov mesiac každý večer vypĺňali dotazníky ohľadom ich citového rozpoloženia, podľa toho, čo v daný deň zažili. Na výber mali 32 rôznych pozitívnych a negatívnych emócií, od veselý a uvoľnený až po ustráchaný, rozrušený, nervózny a podráždený.
Dobrovoľníci, ktorí zaznamenávali viac rôznych pozitívnych emócií, vykazovali vo svojich telách nižší zápal. Nebolo to však len preto, že sa cítili celkovo pozitívne alebo menej negatívne. Dôležitú úlohu zohrávala práve emodiverzita, ktorá bola spojená s menším zápalom.

V roku 2011 sa na fenomén emodiverzity pozreli aj vedci zo Španielska, USA, Veľkej Británie a Belgicka. Na vzorke necelých 36 000 dobrovoľníkov prevažne z Francúzska skúmali, ako emodiverzita ovplyvňuje mentálne aj fyzické zdravie človeka.
Škála emócií obsahovala 18 položiek. 9 pozitívnych (ostražitosť, pobavenie, bázeň, spokojnosť, radosť, vďačnosť, nádej, láska, hrdosť) a 9 negatívnych (hnev, smútok, zahanbenie, strach, znechutenie, vina, hanba, pohŕdanie, úzkosť). Každá kategória obsahovala 3 prídavné mená vyjadrujúce emócie napríklad ostražitosť – zainteresovaný, sústredený, bdelý. Vedci merali náchylnosť účastníkov zažívať pozitívne či negatívne pocity a ich frekvenciu.

Výsledkom v rámci výskumu boli zistenia, že nízka pozitívna aj negatívna emodiverzita spôsobuje horšie mentálne zdravie. Konkrétne sa vedci zameriavali na depresiu. Čím širšie spektrum emócií účastníci výskumu zaznamenávali, tým prežívali nižšiu mieru depresívnych stavov.

Druhá časť výskumu bola realizovaná v Belgicku a zameriavala sa na fyzické zdravie. Účastníci mali na výber z 20 rôznych každodenných emócií a zároveň bol sledovaný ich zdravotný stav aj z minulých lekárskych záznamov. Vedci prišli na to, že emodiverzita je významnejší ukazovateľ budúceho zdravia než zdravé stravovanie, nefajčenie a pravidelné cvičenie!
Poznámka pre ženy: oba výskumy potvrdili, že ženy zažívajú viac negatívnych emócií a majú vyšší sklon k depresiám.

Prečo má zmysel mať rozmanitý repertoár pozitívnych emócií?

Okrem zrejmého dôkazu pozitívneho vplyvu na naše zdravie, je to aj benefit pre naše úspešné fungovanie. Rôzne emócie môžu byť vhodné a vhodnejšie pre rôzne kontexty – napríklad pracovná porada, pivo s kamarátmi, desať minútová meditácia – majú pre nás rôzny význam či dôležitosť a zároveň aktivizujú rôzne oblasti mozgu. Ak je náš emocionálny život flexibilnejší, v týchto situáciách sa nám môže lepšie dariť.

Vďaka tomu, sa stávame aj odolnými voči negatívnym udalostiam v našich životoch a tým sa môžeme vyhnúť mentálnym či citovým „hojdačkám“ či vyhoreniu.
Zároveň sa môžeme dozvedieť niečo viac o nás samých, keď odpovede typu „mám sa dobre“ a „cítim sa šťastne“ nahradíme pestrejšími výrazmi.

Ako na to?

Pomocou mindfulness. Všímaním si svojich myšlienok a pocitov v danom momente môžeme kultivovať naše emocionálne sebavedomie. Napríklad, každý deň skúste stráviť pár minút tým, že budete označovať pozitívne emócie, ktoré ste počas dňa prežili.

Už viete, ako nabudúce odpoviete na otázku „ako sa máš“?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Nastavenia ochrany osobných údajov
Pri používaní našich webových stránok používame cookies, aby sme zlepšili vaše prostredie. Ak využívate naše služby prostredníctvom prehliadača, môžete pomocou nastavení webového prehľadávača obmedziť, zablokovať alebo odstrániť súbory cookie. Používame tiež obsah a skripty od tretích strán, ktoré môžu používať sledovacie technológie. Nižšie môžete selektívne poskytnúť svoj súhlas, aby ste takémuto vloženiu tretej strany mohli povoliť. Úplné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, o údajoch, ktoré zhromažďujeme, ao tom, ako ich spracovávame, nájdete na našej Nastavenia ochrany osobných údajov
Youtube
Súhlas so zobrazením obsahu od - Youtube
Vimeo
Súhlas so zobrazením obsahu od - Vimeo
Google Maps
Súhlas so zobrazením obsahu od - Google
Spotify
Súhlas so zobrazením obsahu od - Spotify
Sound Cloud
Súhlas so zobrazením obsahu od - Sound
sk_SKSK
Copy link
Powered by Social Snap