Reading time 6 min.

 

Vedeli ste že, empatia je považovaná za najdôležitejšiu zručnosť človeka v pracovnom prostredí? Schopnosť pochopiť názor druhého a zároveň ho nehodnotiť je vysoko cenená a dáva nám veľkú konkurenčnú výhodu.
Články o dôležitosti empatie najmä u lídrov sa na nás valia z každej strany a považujeme ju za kľúčovú vlastnosť každého, kto chce byť úspešný.Kto by nahlas povedal, že nechce byť úspešný? Takže pridávam jeden článok o empatii aj ja. 😊

Čo je empatia – stručne a jasne?
Empatia je schopnosť rozoznať emócie u druhých a porozumieť inej perspektíve názorov.

Empatia je podľa uznávaného psychológa D. Golemana jeden z piatich kľúčových prvkov emocionálnej inteligencie. Výskumy odhadujú, že 15% – 20% populácie je vysoko senzitívnych na svoje okolie a vedci predpokladajú, že títo ľudia majú vyššiu mieru empatie.
Ak chceme rozvinúť empatiu v nás, môžeme začať jednoduchými krokmi.

1. Všímanie si našich emócií a ich pomenovanie.
Môžeme si začať dávať otázky a zároveň aj úprimné odpovede.„Viem rozoznať v každom okamihu, čo cítim a zároveň dať emócii konkrétne meno?“
(Radosť, smútok, hnev, odpor, súcit, Jožo, Milka…)

2. Zvládanie našich emócií
Pozorovaním seba samého sa o sebe veľa dozvieme. Možno to bude až „šokantné“.
„Ako rýchlo sa viem zbaviť negatívnych pocitov?“
„Ako dávam najavo radosť?“
„Akým spôsobom rozmýšľam o budúcnosti? Aké pocity pri tom mám?“
Môžeme si urobiť revíziu niektorých našich návykov.
„Viem si stanoviť dlhodobé ciele a pracovať na nich pravidelne?“
„Vyhýbam sa konfliktom a vyjednávaniu?“
„Pýtam si spätnú väzbu?“

3. Pozorovanie emócií druhých
Keď sme si zmapovali seba, pozrime sa, ako vnímame ľudí okolo nás.
„Počúvam ostatných aktívne?“ „Všímam si reč tela, tón hlasu, často používané slová, vnímam čo je nepovedané?“
„Viem povedať, čo si o mne myslia moji blízki, kolegovia?“
„Darí sa mi vytvárať raport s ostatnými?“

Aby návodov nebolo málo.
Budovanie empatie sa môže vyvíjať cez tri úrovne.

1. Kognitívna empatia
To je naša schopnosť pochopiť, čo si druhá osoba myslí alebo cíti. Nepotrebujeme do tohto procesu zahrnúť naše emócie. Takýto prístup nám pomôže na pozícii manažérov/vedúcich, aby sme rozpoznali postoj kolegov a tým nastavili napr. náš štýl riadenia voči nim. Prípadne predajcovia môžu odhadnúť náladu kupujúceho a prispôsobiť tomu predajný rozhovor.

2. Emocionálna empatia
Tento prístup môže byť pre nás náročnejší, lebo si vyžaduje pochopenie emócií druhého na hlbšej úrovni. Je o našej schopnosti vytvoriť úprimný raport a doslova tieto pocity a emócie zdieľať. Pozor si musíme dávať na to, aby nás „cudzie“ emócie neprevalcovali a neviedli nás k vyhoreniu. Tým by sme nepomohli sebe ani ostatným. Kto by bol voči nám empatickí, keby všetci vyhoreli?

3. Súcitná empatia
Tento typ empatie si vyžaduje nielen prístupy spomenuté vyššie, ale aj proaktivitu z našej strany. A to v podobe ponechania priestoru (mentálneho aj fyzického) osobe, ktorá zažíva negatívne emócie, napríklad hnev, sklamanie (z nevydareného obchodu). Ďalej poskytnutie podpory, rady (o tých bude určite samostatný blog) alebo mentoringu – čo môže daná osoba nabudúce urobiť inak, aby sa situácia neopakovala?

Moja obľúbená časť o mozgu 😊
Čo sa v ňom deje, keď sme alebo sa aspoň snažíme byť empatickí?

Pravý naodkrajový závit je čať mozgovej kôry, ktorá je zodpovedná za to, ako empaticky vieme reagovať. Vďaka tomuto závitu vieme rozlišovať naše emócie od emócií iných ľudí. Má to však háčik. Funguje len vtedy, keď sme v emocionálne neutrálnom stave alebo v rovnakom rozpoložení ako náš náprotivok. Ak sú naše nálady výrazne odlišné, napríklad výrazne radostná a výrazne smutná, máme tendenciu podhodnocovať emócie druhých.
Jadrom empatie je využívanie rovnakých neurónových dráh či už pri prežívaní vlastnej bolesti alebo pozorovaní niekoho, kto trpí bolesťou. Náš mozog si predstavuje porovnateľnú situáciu, kde hlavnú úlohu hráme my. Emocionálne prežívame bolesť, aj keď fyzicky netrpíme.

Empatia je dôležitá aj z evolučného hľadiska. Ak lepšie pochopíme pocity iných, budeme schopní lepšie odhadovať ich ďalšie konanie. A kto z nás nechce byť o krok vpred pred ostatnými?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Privacy settings
When using our website, we use cookies to improve your environment. If you use our services through a browser, you can restrict, block or delete cookies using your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively give your consent below to allow such a third party insertion. You can find complete information about the cookies we use, the data we collect and how we process them on our Privacy settings
Youtube
Súhlas so zobrazením obsahu od - Youtube
Vimeo
Súhlas so zobrazením obsahu od - Vimeo
Google Maps
Súhlas so zobrazením obsahu od - Google
Spotify
Súhlas so zobrazením obsahu od - Spotify
Sound Cloud
Súhlas so zobrazením obsahu od - Sound
en_USEN
Copy link
Powered by Social Snap