Čas čítania: 5 min.

Zmena je prirodzenou súčasťou našich životov. Známy je výrok gréckeho filozofa Hérakleita „zmena je jedinou konštantou v živote“. Prečo sa však vo všeobecnosti obávame zmien? Najmä, keď sú veľké a náhle. Prečo nám viac vyhovujú osvedčené postupy, overené metódy či vyšľapané chodníčky?

Ako inak, môžeme za to „viniť“ len náš mozog 😊. Konkrétne jednu oblasť mozgu, nazývanú anteriórny cingulárny kortex (ACK).

Náš mozog neustále skenuje prostredie a vyhodnocuje podnety z neho ako hrozby či odmeny.

Tento proces sa nazýva základný organizačný princíp mozgu. Podnety vníma všetkými našimi zmyslami a deje sa tak na nevedomej úrovni, niekoľkokrát za sekundu. Či už sú to pre nás známe situácie alebo ešte nepoznané, mozog je neustále v strehu a zaznamenáva mieru hrozby pre naše prežitie. V modernej dobe na nás reálne číha menej nebezpečenstiev, než keď sme žili vo voľnej prírode a naháňali zver kvôli potrave. No tento princíp funguje naďalej a prejavuje sa v podobe sociálnych hrozieb. Vďaka funkčnej magnetickej rezonancii boli vedci schopní detekovať jednu zaujímavosť.

Fyzická bolesť aktivuje rovnaké neurónové okruhy ako tá sociálna.

To znamená, či už si buchneme malíček o roh postele alebo nás nechcú prijať v kolektíve, oba zážitky sú pre nás rovnako bolestivé z pohľadu mozgovej aktivity. ACK sa aktivuje vždy pri detekcii novej situácie. Prípadne, keď sa naše očakávania nezhodujú s realitou. Pri príliš častej aktivite ACK dokonca dochádza k stavom strachu a úzkosti.

Zmena je pre nás bolestivá

Je to kvôli súhre medzi pracovnou pamäťou a sústredenou pozornosťou. Pracovná pamäť sa považuje za oblasť na držanie momentálnych informácií, ktoré porovnáva so známymi informáciami už uloženými v mozgu. Aby sme mohli racionálne porovnávať nové a staré informácie, mozog zapája prefrontálnu kôru – centrum mozgu pre racionálne myslenie – ktoré je energeticky náročné a dokáže uchovávať iba obmedzené množstvo informácií naraz. Taktiež sa veľmi rýchlo unaví. Mozog je tiež zapojený do rozpoznávania environmentálnych chýb – vnímaných rozdielov medzi očakávaným a skutočným výsledkom.

Keď mozog zaznamená nesúlad, dochádza k intenzívnemu nervovému prepaľovaniu v oblasti mozgu spojenej s centrom strachu.

To vyvolá pocity hnevu alebo strachu a tie sú vysoko  kontraproduktívne pre akékoľvek zmeny.

Ľahké robiť ľahké veci

Radi vykonávame činnosti, ktoré sú pre nás najjednoduchšie. Opäť v tomto procese zohráva hlavnú rolu náš mozog. Úlohy vychádzajúce zo zvykov (vykonávané často a pravidelne) sú uložené v bazálnych gangliách nachádzajúcich sa hlboko v jadre mozgu. Bazálne gangliá využívajú menej energie ako prefrontálna kôra a môžu fungovať výnimočne dobre bez toho, aby sme im venovali vedomé myšlienky. Čiže nemusíme rozmýšľať nad vykonaním rutinnej akcie.

Nútené a náhle zmeny sú málokedy trvácne a užitočné pre toho, kto ich (nedobrovoľne) vykonal. Ak však dokážeme trénovať svoje myšlienky, aby sme potlačili staré návyky, môžeme dosiahnuť dlhotrvajúcu zmenu.
V koučovacej praxi sa často stretávam s tým, že klienti cítia potrebu zmeny, no nevedia ako na ňu. Pri predstave zásadných rozhodnutí ich zväčša premôže už spomínaný strach a ten ich paralyzuje nielen v premýšľaní o zmene, ale aj v samotnej realizácii.

Každý, kto chce uskutočniť zmenu vo svojom živote, nech si osvojí jednu myšlienku: mozog má rád novinky a zmeny, no dávkované v malých množstvách a postupne.

Ako na zmenu?

„Zmena podávaná v malých dávkach neuškodí v akomkoľvek množstve.“ Pozmenený výrok požičaný z filmu Limonádový Joe by som doplnila o jednu dôležitú ingredienciu – zmena, aby bola užitočná a nebolestivá, musí byť dobre premyslená. V rámci koučovacích sedení premýšľame s klientami stratégiu, ktorá podporí pozitívnu a trvalú zmenu.

Ponúkam vám tipy, čo môžete spraviť pre to, aby ste vykročili na cestu zmeny s radosťou z nadchádzajúcej budúcnosti.

  1. Aká je moja realita

Skúste si uvedomiť, čo všetko sa odohráva vo vašom živote. Aké sú oblasti vášho života, s ktorými ste spokojní a naopak, ktoré stoja za to, aby ste ich zmenili? V tomto kroku pomáhajú rôzne techniky na sebauvedomovanie si svojich myšlienok, pocitov, napr. meditácia, mindfulness. K akému správaniu vás emócie vedú a ako sa vám vaše reakcie páčia? Čo všetko máte pod kontrolou, ktoré súčasti zmeny viete ovplyvniť a ako?

  1. Vízia

Vizualizácia želaného stavu je jedna z najúčinnejších techník, ako sa na zmenu pripraviť a pomáha udržať motiváciu počas celého procesu zmeny. Formu si môžete zvoliť podľa miery talentu či odvahy😊 Čo všetko má byť v budúcnosti inak, podľa vašich predstáv? Zahŕňa zmena len vás alebo aj iných ľudí? Ako sa chcete v ideálnom stave cítiť, čo chcete robiť? Ak očakávaná zmena nevychádza z vašej iniciatívy, opäť sa pokúste prehodnotiť situáciu a nájsť v nej pozitívne okamihy, ktoré vám budú ku prospechu.

  1. Aké hodnoty vyznávam

Hodnoty sú neviditeľná súčasť nášho spôsobu žitia. Určujú smer, ktorým sa vydávame a konáme na ich základe, aj keď si ich neuvedomujeme. Aké hodnoty chcete žiť vo vašej zmenenej realite?  Aké zásady sú pre vás dôležité a chcete ich dodržiavať? Skúste si spísať tri až šesť vašich životných hodnôt a porozmýšľať ako sa vo vašom živote prejavujú.

  1. Pomaly ďalej zájdem

Plánovanie je neuveriteľne účinný pomocník pri vykonávaní zmeny. Uvedomenie si všetkých možností, ktoré vás privedú do vytúženého cieľa a výber tých najužitočnejších na realizáciu vám uľahčia proces zmeny.

Rozloženie veľkého plánu na menšie diely vám umožní postupovať síce nebadane, no o to príjemnejšie a úspešnejšie.

Japonské umenie Kaizen ma inšpirovalo k systému „krok za krokom“. Malými, nenápadnými, no zato sústredenými krokmi sa môžete dopracovať k novým návykom. Práve takým spôsobom, aby sa mozog nezľakol príliš náhlych zmien.

Zmene sa v dnešnej dobe nevyhneme a ak si chceme zachovať mentálne zdravie, musíme sa naučiť s ňou zaobchádzať. Podľa výskumov, ľudia, ktorí majú vysokú mieru pružnosti či flexibility voči zmenám a nepriaznivým situáciám, žijú kvalitnejší a dlhší život.

Ako sa so zmenami viete vysporiadať vy? Aké osvedčené tipy vám fungujú? Teším sa na vaše nápady 😊

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Nastavenia ochrany osobných údajov
Pri používaní našich webových stránok používame cookies, aby sme zlepšili vaše prostredie. Ak využívate naše služby prostredníctvom prehliadača, môžete pomocou nastavení webového prehľadávača obmedziť, zablokovať alebo odstrániť súbory cookie. Používame tiež obsah a skripty od tretích strán, ktoré môžu používať sledovacie technológie. Nižšie môžete selektívne poskytnúť svoj súhlas, aby ste takémuto vloženiu tretej strany mohli povoliť. Úplné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, o údajoch, ktoré zhromažďujeme, ao tom, ako ich spracovávame, nájdete na našej Nastavenia ochrany osobných údajov
Youtube
Súhlas so zobrazením obsahu od - Youtube
Vimeo
Súhlas so zobrazením obsahu od - Vimeo
Google Maps
Súhlas so zobrazením obsahu od - Google
Spotify
Súhlas so zobrazením obsahu od - Spotify
Sound Cloud
Súhlas so zobrazením obsahu od - Sound
sk_SKSK
Copy link
Powered by Social Snap